ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

MSC Blase 2.png

ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΣΥΜΠΕΡΙΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΓΙΑ ΛΗΨΗ

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Επίπεδο: Α2

Πολλές απλές κύριες προτάσεις που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή, με τις οποίες μπορείτε να εξασκήσετε τη σειρά προτάσεων στα γερμανικά.

SONGTEXT

 

Ich – Ich

mache – mache

ein – ein

Foto – Foto

 

Genau, ja klar, ja logo

Wir machen gerne Fotos, gerne Fotos, gerne Fotos (Wiederholung)

 

Ich bin auf der Straße,

Ich mache ein Foto

Ich treffe einen Freund,

Ich mache ein Foto

Ich fahre mit dem Fahrrad

Ich mache ein Foto

Ich fahre mit dem Skateboard

Ich mache ein Foto

Ich esse eine Pizza

Ich mache ein Foto

Ich esse ein Eis

Ich mache ein Foto

Ich esse keine Pizza

Ich mache ein Foto

Ja klar, wir machen gerne Fotos

 

Genau, ja klar, ja logo

Wir machen gerne Fotos, gerne Fotos, gerne Fotos

 

Ich – Ich

mache – mache

ein – ein

Foto – Foto

Genau, ja klar, ja logo

Wir machen gerne Fotos, gerne Fotos, gerne Fotos

 

Du hast heute Geburtstag

wir machen ein Foto

Ich schenk dir einen Kuchen

Wir machen ein Foto

Wir haben gute Laune

Wir machen ein Foto

Wir tanzen zur Musik

Wir machen ein Foto

Ich bin müde

Wir machen ein Foto

Ich will nach Hause

Wir machen ein Foto

Ich habe keine Lust

Wir machen ein Foto

Jetzt komm, nur ein Foto!

 

Genau, ja klar, ja logo

Wir machen gerne Fotos, gerne Fotos, gerne Fotos

 

Produced by Munich Supercrew: Michie Hahn, Kurt Achatz, Shirin Kasraeian, Amadeus Hiller

Video: Amadeus Hiller